Broken Pekoe Souchong (BPS)

Broken pekoe souchong je jedným zo stupňov klasifikácie čaju. Určuje kvalitu čaju (alebo čajového lístka) a používa sa najmä pri čiernych alebo dokonca červených čajoch.

Termín rozbitý sa používa na rozlíšenie rozbitých čajov, ktoré sa niekedy označujú aj ako zlomené alebo rozdrvené. Označuje tie čaje, ktoré nie sú zložené z celých čajových lístkov.

Naopak, pomocou stroja sa najprv rozbijú a potom sa z nich vytvoria malé pevné guľôčky.

Pod pojmom pekoe souchong rozumieme tretí list. Tento termín teda určuje, ktoré čajové lístky sa v čaji nachádzajú.

Termín broken pekoe souchong sa vzťahuje predovšetkým na pekoe z Darjeelingu a z Assamu. Takýto čaj už obsahuje veľké listy a veľa stoniek, takže jeho kvalita nie je taká vysoká. Výhodou pre spotrebiteľa však môže byť, že je lacnejší.

Pošli tento příspěvek svému blízkému